Styrelsen

Ordförande
Robert Siverby

Vice ordförande
Anna Hay

Kassör
David Lindbom

Sekreterare
Andreas Olsson

Vice sekreterare
Julius Henningsson

Suppleanter
Emma Sjöstedt
Lotte Jäger
Michael Larsson
Simon Löfquist