Styrelsen

Ordförande
Robert Siverby

Vice ordförande
Anna Hay

Kassör
Emma Sjöstedt

Sekreterare
Andreas Olsson

Vice sekreterare
Eva Johansson

Suppleanter
Tommy Thuresson
Julius Henningsson
Lotte Jäger
Michael Larsson