Styrelsen

Ordförande
Robert Siverby

Vice ordförande
Anna Hay

Kassör
Emma Sjöstedt

Sekreterare
Andreas Olsson

Vice sekreterare
David Lindbom

Suppleanter
Julius Henningsson
Lotte Jäger
Michael Larsson

Simon Löfquist