Styrelsen

Ordförande
Robert Siverby

Vice ordförande
Martina Rozander

Kassör
David Lindbom

Sekreterare
Andreas Olsson

Vice sekreterare
Julius Henningsson

Suppleanter
Isabelle Winblad
Lotte Jäger
Michael Larsson
Simon Löfquist